Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Maatschappelijk thema - stadsherstel

Studiegidsnr:2014FOWERF
Vakgebied:Architectuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:36
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Maria Leus
Marleen Goethals

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Elk academiejaar wordt een relevant maatschappelijk thema onderzocht. Manieren om de erfgoedsite te lezen alsook belangrijke criteria voor waardebepalingen en ontwerpstrategieën voor publieke ruimten in historische omgevingen worden aangereikt. De theorie wordt geconcretiseerd in een interdisciplinaire workshop. Uitgangspunt is een integrale benadering van het ruimtelijk proces, waarbij het ruimtelijk concept gevoed wordt door zowel de historie als de actualiteit van een plek. Hierbij spelen zowel ‘tangible’ als ‘intangible’ elementen een belangrijke rol.

Deze experimentele workshop is gericht op het trainen van vaardigheden bij studenten zoals samenwerken, communiceren en problemen oplossen.  Studenten werken samen in kleine interdisciplinaire groepen (4‐5 studenten) voor het oplossen van problemen in de publieke ruimte binnen een historische context in het kader van stadsherstel.