II-Chemisch ingenieursontwerpen

Studiegidsnr:2014FTIKOO
Vakgebied:Chemie
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:48
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Kristof Verhulst

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De student maakt kennis met een aantal ontwerpprincipes, waaronder enkele vuistregels met betrekking tot het ontwerp van een chemisch proces, het conceptueel ontwerp, de opschaling, de dimensionering van installaties, de sturing en bijhorende procesveiligheid. Het ontwerptraject wordt opgebouwd vanuit een block-flow diagram, over conceptueel ontwerp, gevolgd door basic design om uit te monden in een detailed design. Elke fase en de daarbij horende activiteiten worden in de cursus uitgediept.