Arts en maatschappij 4

Studiegidsnr:2014GENGE1
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:38
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Guido Van Hal
Philippe Beutels
Jan Verlooy
Kristin Hendrickx
Inge Glazemakers
Kris Keersmaekers

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Volgende thema’s komen aan bod tijdens deze leerlijn:
 
-          Inleiding in de organisatie van de gezondheidszorg in België
-          Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
-          Financiering van de gezondheidszorg
-          Bevoegdheidsverdeling i.v.m. de gezondheidszorg in België
-          Belgische particulariteiten i.v.m. de gezondheidszorg
-          Belgische gezondheidszorg en vergelijking met andere landen
-          Medische sociologie: theorie toegepast op een concreet voorbeeld
-          Gezondheidsgedrag: deelname aan kankerscreening
-          Gezondheidseconomie: determinanten van gezondheid en gezondheidsproductie
-          Gezondheidseconomie: vraag en aanbod op de markt van gezondheid en zorg
-          Gezondheidseconomie: gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit
-          Gezondheidseconomie: schatting en evolutie van gezondheidszorgkosten
-          Gezondheidseconomie: begrippen kosten-effectiviteit, kosten-utiliteit en kosten-batenratio
-          Gezondheidseconomie: economische evaluatie als instrument in de besluitvorming
-          Gezondheidseconomie: spanningsveld tussen efficiëntie en billijkheid
-          Begippen migratie, geschiedenis van migraties en cultuur
-          Epidemiologie van geneeskunde in verschillende culturen
-          Differentiële effecten van behandeling in verschillende culturen
-          Interculturele communicatie en bemiddeling
-          Context waarin bepaalde etnische groepen leven
-          Invloed van herkomst van de patiënt op diens ideeën over gezondheid, ziekte, gezondheidszorg, referentiekader, normen en waarden
-          Bewustwording van eigen ideeën over gezondheid, gezondheidszorg, referentiekader, normen en waarden
-          Leren kijken naar eigen vooroordelen en neiging tot stereotypering
-          Regelingen en gezondheidszorg i.v.m. asielzoekers en mensen zonder wettig verblijf
-          Traditionele geneeswijzen