Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Arts en maatschappij 4

Studiegidsnr:2014GENGE1
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:38
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Guido Van Hal
Philippe Beutels
Jan Verlooy
Kristin Hendrickx
Inge Glazemakers

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Volgende thema’s komen aan bod tijdens deze leerlijn:
 
-          Inleiding in de organisatie van de gezondheidszorg in België
-          Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
-          Financiering van de gezondheidszorg
-          Bevoegdheidsverdeling i.v.m. de gezondheidszorg in België
-          Belgische particulariteiten i.v.m. de gezondheidszorg
-          Belgische gezondheidszorg en vergelijking met andere landen
-          Medische sociologie: theorie toegepast op een concreet voorbeeld
-          Gezondheidsgedrag: deelname aan kankerscreening
-          Gezondheidseconomie: determinanten van gezondheid en gezondheidsproductie
-          Gezondheidseconomie: vraag en aanbod op de markt van gezondheid en zorg
-          Gezondheidseconomie: gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit
-          Gezondheidseconomie: schatting en evolutie van gezondheidszorgkosten
-          Gezondheidseconomie: begrippen kosten-effectiviteit, kosten-utiliteit en kosten-batenratio
-          Gezondheidseconomie: economische evaluatie als instrument in de besluitvorming
-          Gezondheidseconomie: spanningsveld tussen efficiëntie en billijkheid
-          Begippen migratie, geschiedenis van migraties en cultuur
-          Epidemiologie van geneeskunde in verschillende culturen
-          Differentiële effecten van behandeling in verschillende culturen
-          Interculturele communicatie en bemiddeling
-          Context waarin bepaalde etnische groepen leven
-          Invloed van herkomst van de patiënt op diens ideeën over gezondheid, ziekte, gezondheidszorg, referentiekader, normen en waarden
-          Bewustwording van eigen ideeën over gezondheid, gezondheidszorg, referentiekader, normen en waarden
-          Leren kijken naar eigen vooroordelen en neiging tot stereotypering
-          Regelingen en gezondheidszorg i.v.m. asielzoekers en mensen zonder wettig verblijf
-          Traditionele geneeswijzen