Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Zintuigen

Studiegidsnr:2014GENGE2
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:0
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Julien Lambert
Olivier Vanderveken
Carina Koppen
Marc Braem
Marc De Bodt
Paul Parizel
Carl Van Laer
John-Paul Bogers

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De module ‘zintuigen 2’ volgt op de module ‘zenuwstelsel en zintuigen 1’ en omvat de klinisch diagnostische en therapeutisch benadering van huid, neus-keel-oor en aspecten van hoofdhals heelkunde, en oog. De lessen worden op een geïntegreerde manier aangevuld met de “hands-on” sessies gedoceerd door de groep van de klinische lijn (en de verschillende delen van de module worden multidisciplinair bekeken tijdens de lesblokken MDO).

(1) De lessen deel ‘oog’ worden gegeven in de eerste week. Volgende onderwerpen worden behandeld:
·         Medische retina
·         Perifere retina (netvliesloslating – tumoren)
·         Glaucoom
·         Neuro-anatomie van het zien
·         Uveïtis
·         Pathologie van de nervus opticus
·         Live surgery cataract
·         Cataract – lens
·         Neuro-radiologie
·         Cornea
·         Neuro-oftalmologie
·         Oogleden en traanapparaat
·         Motiliteitsonderzoek en strabisme
·         Het rode oog (klinische lessen)
·         Plotse visusdaling (klinische lessen)
·         Rijgeschiktheid (klinische lessen)  

(2) De lessen deel ‘NKO met aspecten van hoofd-hals heelkunde’ worden gegeven in de tweede week. De module omvat de klinisch diagnostische en therapeutisch benadering van neus-, keel- en oorpathologie,  aspecten van hoofdhals heelkunde, en tandheelkunde. Volgende onderwerpen worden behandeld: 

·         Otologie: Beleid en therapie bij otitis, gehoorsverlies (aandacht voor etiologie perceptief verlies en tinnitus als klacht), facialisparalyse, vertigo
·         Rhinologie: Diagnose, kliniek en therapie van acute en chronische sinusitis, diagnose van chronische neus aandoeningen (incl. ozaena en atrof rhnitis), beleid en behandeling van OSAS en snurken, diagnose neusobstructie, diagnose niezen en rhinorrhea, therapie beleid neuspathologie inclusief ARIA richtlijnen
·         Mond-keel pathologie, laryngologie en hoofdhals pathologie incl. oncologie: Xerostomie en inflammatoire speekselklieraantasting, beleid en therapie bij keelpijn, dysfagie, heesheid, halszwelling, vroegdiagnostiek bij kwaadaardige gezwellen van het hoofd-hals gebied
·         Tandheelkunde: Behandeling van tand en gingiva pathologie
 
(3) De lessen deel ‘huid’ worden gegeven in de derde en vierde week. Basiskennis van de dermatologie wordt meegegeven die nodig is voor alle artsen die later een niet-dermatologische praktijk gaan uitoefenen. Via multidisciplinaire weg worden na algemene inleiding van histologie en fysiologie de belangrijkste dermatologische afwijkingen, voornamelijk vanuit een klinisch standpunt benaderd. Volgende onderwerpen worden behandeld:
Derde week:
·         Inleidende begrippen
·         Psoriasis
·         Pit. Rosea van Gibert + eczeem
·         Eczeem
·         Fotodermatologie
·         Practicum histologie
·         Vaatziekten
·         L. planus – pigmentatiestoornissen
·         Medicamenteuze erupties + purpura, vasculitis, EM (klinische – pathologische conferenties)
·         Stage klinische opleiding (halve dag)
·         Multidisciplinair onderwijs (?) Vierde week:
·         Urticaria Prurigo + pruritus
·         Bacteriële, virale en parasitaire pathologie
·         Acne
·         Haarpathologie en nagelpathologie
·         Benigne en maligne tumoren
·         Bulleuze dermatosen
·         AP-labotechnieken + inflammatoire aandoeningen
·         Stage klinische opleiding (halve dag)
·         Huid en interne aandoeningen + autoimmune aandoeningen (klinische – pathologische conferenties)
·         Multidisciplinair onderwijs: neurotrauma (?)