Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Programmeren voor Taal- en Letterkunde

Studiegidsnr:2015FLWTAA
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Walter Daelemans
Mike Kestemont
Enrique Manjavacas

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Programmeren voor Taal- en Letterkunde" biedt een grondige inleiding tot het wetenschappelijk programmeren voor studenten taal- en letterkunde. Wij maken gebruik van de intuïtieve en flexibele programmeertaal Python (https://www.python.org/), die momenteel internationaal bijzonder populair is in het domein van de computationele taalkunde en Digital Literary Studies.