Beeld, lichaam en expressie in acteren en performance

Studiegidsnr:2015FLWTHF
Vakgebied:Film en theater
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Timmy De Laet
Tom Paulus

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In deze cursus bestuderen we via centrale topoi de verschillende acteer- en dansopvattingen die in de loop van de 20e eeuw en het begin van de 21e eeuw richtinggevend zijn geweest. De casussen overspannen de geschiedenis van film en podiumkunsten sinds de historische avant-garde tot nu. We analyseren de positie van de acteur, danser en performer in verschillende genres (zoals pantomime, expressionisme, melodrama) en historiseren deze tegen de achtergrond van paradigmatische tradities (de dramatische, epische en postdramatische praktijk; moderne, postmoderne en hedendaagse dans).

Rode draad doorheen de cursus is de spanningsverhouding tussen 'techniek en expressie'. We traceren deze dialectiek in de primaire teksten van toonaangevende theaterpedagogen (Stanislavsky, Brecht, Meyerhold en Diderot) en choreografen (Wigman, Laban, de Keersmaeker en Burrows). Binnen dit kader wordt de status van de performer en acteur verder uitgediept aan de hand van centrale concepten uit de film-, theater- en danswetenschap, waaronder 'presence' en 'liveness'. Ten slotte bekijken we hoe precies deze begrippen onder druk komen te staan in het tijdperk van de digitale media waarin het posthumanisme haar intrede doet. Kunnen we nog van theater spreken als de acteur verdwenen is, van dans als het lichaam niet meer autonoom beweegt?