Taalcontact en taaldynamiek

Studiegidsnr:2015FLWTLN
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Reinhild Vandekerckhove

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het vak bestaat uit drie luiken:

(1)    DE DYNAMIEK VAN HET NEDERLANDS IN VLAANDEREN EN NEDERLAND 

(2)    TAALVARIATIE EN TALIGE INDEXICALITEIT IN AUDIOVISUELE MEDIA

(3)     HET NEDERLANDS (en Fries + Afrikaans)  IN MEERTALIGE GEMEENSCHAPPEN: drie topics: (a) Nederlands in het Brussel van vandaag, (b) de vitaiteit van het Fries en de positie van het Nederlands in Friesland, (c) Afrikaans in het meertalige Zuid-Afrika.   

Aan elk luik is een opdracht verbonden: aan de eerste twee luiken een kleine casestudie, aan het laatste luik een literatuurstudie.