Spaanse taalkunde: corpuslinguïstiek

Studiegidsnr:2015FLWTLS
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Spaans
Examen:1e semester
Lesgever(s)Pedro Gras

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

1. Introducción a la Lingüística de corpus

2. Los corpus generales del español

3. Los corpus orales del español

4. La creación de corpus

5. El tratamiento de datos de corpus