Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Besluitvorming, ontwerp- en projectcoördinatie

Studiegidsnr:2015FOWERF
Vakgebied:Architectuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:44
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Philippe Lemineur
Marc Jacobs

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

 

Besluitvorming
Verzamelen van alle vooronderzoeken en komen tot een volwaardige waardebepaling van een onroerend goed. Deze besluitvorming moet de basis kunnen vormen van elke toekomstige ingreep.

Ontwerpcoördinatie
Vetrekkende van een waardenstelling ontwerpkeuzes kunnen vastleggen om het (on)roerend erfgoed voor de toekomst te kunnen herwaarden. Deze keuzes ook kunnen opvolgen en begeleiden bij de verschillende partners binnen een project. 

Projectcoördinatie
Behoud van de erfgoedwaarden bewaken en het praktisch realiseren van de ontwerpintenties zijn twee aspecten die bij het uitwerken van een project steeds met elkaar geconfronteerd worden. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt gekeken hoe hier best mee wordt omgesprongen.