Integratie 4

Studiegidsnr:2015GENGE1
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Roy Remmen
Koenraad Monsieurs
Steven Haine
Barbara Michiels
Niels Adriaenssens
Werner Van Peer

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De lessen in dit opleidingsonderdeel worden meestal gegeven op vrijdag voormiddagen van 8.30-12.45 uur. Het team bestaat uit Koen Monsieurs (spoedarts), Steven Haine (interventie cardioloog), Niels Adriaenssens (huisarts), Barbara Michiels (huisarts), Werner Van Peer (huisarts) en Roy Remmen (huisarts). Het team wordt ad hoc versterkt door docenten uit de modules wat weer de integratie versterkt. 

De lessen in master 1 zijn

  • Cardiovasculaire preventie
  • Chronische nierinsufficiëntie
  • Hoesten en dyspnoe
  • Moe en vermoeid
  • Acute en chronische buikpijn
  • Functie gerichte zorg met aandacht voor mensen met een functie beperking
  • Kindermishandeling

Er is een stagedag bij een huisarts.

We verwachten dat je de kennis van de modules beheerst bij de eindevaluatie aan het einde van tweede semester van Master 2.  In dit onderwijs leer je een klinisch probleem (een acuut, een chronich en een preventief  probleem ) aan te pakken en schakelen tussen kennisdomeinen. Dat wil zeggen dat je bij een casus over hoesten zowel kennis uit de module longen, hart- en bloedvaten en ook nieuwvorming kan gebruiken om de casus aan te pakken.  En dat je tevens de link kunt leggen naar het belang van preventie ervan.