Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Masterproef - wetenschappelijke publicatie

Studiegidsnr:2015GENVEV
Vakgebied:Verpleeg- en vroedkunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient 2011GENVEV te volgen of gevolgd hebben
Contacturen:24
Studiepunten:12
Studiebelasting:336
Contractrestrictie(s):
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Bart Van Rompaey
Tinne Dilles
Filip Haegdorens
Kelly Sabbe
Elyne De Baetselier
Laura Mortelmans

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Introductie masterproef

Peer review protocol en aanvraag EC

Peer review meetinstrument

Kritische bespreking meetinstrumenten kwalitatief

Kritische bespreking meetinstrumenten kwantitatief

peer review analyseplan

Ondersteuning analyses kwantitatieve masterproef

Presentatie analyseresultaten - peer review