Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Moderne taalkundige theorieën en grammatica's

Studiegidsnr:2016FLWTLF
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):
Instructietaal:Frans
Examen:2e semester
Lesgever(s)Walter De Mulder

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In deze cursus gaan we na in hoeverre standaardgrammatica's van het Frans gebaseerd zijn op hedendaagse taalkundige theorieën van het Frans en zo niet, in hoeverre  de inhoud van deze grammatica's spoort met deze  linguïstische theorieën. We zullen ons daarbij ook afvragen in hoeverre die theorieën ook toepasbaar zijn voor in het onderwijs van de grammatica; We zullen daarbij uitgaan van een aantal specifieke onderwerpen die voor het onderwijs van de Franse grammatica relevant zijn.