Psycholinguïstiek

Studiegidsnr:2016FLWTLN
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Dominiek Sandra

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

  • Er komen diverse thema's aan bod, die van jaar tot jaar kunnen variëren. Per thema wordt minstens één artikel uit de vakliteratuur gelezen. Iedereen leest het artikel en stuurt er 2 vragen over door. Eén student presenteert het artikel voor de groep, waarna er een discussie over het thema wordt gevoerd.
  • Diverse thema's komen aan bod, o.a. aspecten van taalverwerving, de mechanismen die het mogelijk maken om gesproken woorden te herkennen, het proces van spraakproductie, het mentale lexicon van meertaligen, dyslexie, oorzaken van dt-fouten, enz.