Abdomen 2

Studiegidsnr:2016GENGE1
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:10
Studiebelasting:280
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Yves Jacquemyn
Stefan De Wachter
Sven Francque
Guy Hubens
Wiebren Tjalma
Ludo Mahieu
Mireille Van Goethem
Patrick Van Reempts
Peter Van Dam
Bettina Blaumeiser
Alexandra Vermandel
Marc Peeters
Manon Huizing
Gilbert Donders
Gunter De Win
Niels Komen
Kristine Claeys

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Gynaecologie-verloskunde:
De Lessen gynaecologie/verloskunde worden in het  Engels gedoceerd.Er is zowel een nederlandstalig  ( voor de stanaard UA studenten)als een engelstallig handboek 5voor de Erasmus studenten)ter beschikking Gynaecologie en verloskunde omvatten alle problemen eigen aan de vrouwelijke genitalia interna, externa, de ziekten van de borst en alle zwangerschapsgerelateerde problemen. Het doel van de module op gebied van gynaecologie en verloskunde is de meest voorkomend obstetrische verwikkelingen te bespreken, verder een overzicht te geven van de gynaecologische pathologie, zowel pelvien als senologisch.  De klachten van vrouwen die in deze cursus behandeld worden, behoren niet tot de zeldzame of exotische pathologie, zowel de goedaardige als de kwaadaardige afwijkingen van cervix, uterus, ovaria zijn frequent en ook in een meer algemene praktijk zo goed als dagelijks aanwezig.  Het unieke van gynaecologie-verloskunde is de combinatie van chirurgie, endocrinologie, sociale en psychologische problemen en de dagelijkse omgang met begin (geboorte), midden (reproductie) en einde (bekkenbodempathologie, oncologie) van het leven.  Ook van zwangerschapsgebonden problemen is voldoende kennis nodig, al was het maar om te begrijpen waarom bij de zwangerschapscontroles bepaalde onderzoeken wel of niet worden uitgevoerd.  Tijdens de module worden de vaardigheden in intiem onderzoek bij vrouwen met IOM’s geoefend.

Urologie:
De oorspronkelijke definitie "Urologie is de wetenschap aangaande de normale nieren en urinewegen en de afwijkingen die hierin voorkomen met de behandeling daarvan" dekt niet meer gans de lading van wat urologen in de praktijk doen.
De internistische aspecten in verband met het nierweefsel vonden hun plaats in de nierziekten. Ze zullen in deze module bijna niet besproken worden.
Anderzijds behoren vele pathologieën van de mannelijke geslachtsorganen tot de urologie.  Mannelijke seksualiteit werd behandeld in de week seksualiteit en reproductie van Ba.
 
De module urinewegen heeft tot doel de meest voorkomende urologische afwijkingen, zoals blijkt uit de eindtermen, hun diagnose en therapie te bespreken. Het is geen “cursus voor urologen”. Er wordt niet gestreefd naar volledigheid. De voorkeur wordt gegeven aan klinische gegevens met onmiddellijke waarde in de praktijk van 1ste lijn. Het ontbreekt niet aan literatuur voor diegenen die zich in één of meerdere aspecten willen verdiepen. Waar nodig zal op de gegevens van de recente wetenschappelijke ontwikkelingen worden ingegaan.
 
Symptomen en ziekten in verband met de urinaire organen komen frequent voor en consultaties eerste lijn voor klachten in verband met de urinewegen zijn frequent. Sommige urologische behandelingen, zoals sondage, worden dagelijks toegepast door medici en paramedici. De urologische inbreng in vele delen van de geneeskunde is niet gering.
De urologie is traditioneel een chirurgische specialiteit. Hoewel de heelkunde een belangrijke plaats in de therapie inneemt, hebben reëducatie, farmacologische therapie, instrumentele derivatie e.a., erg aan belang gewonnen. Toch is de urologische chirurgie erg gevarieerd en dikwijls zeer inventief. Ook dit aspect wordt in deze module benaderd.
 
Tijdens deze module worden ook de vaardigheden “intiem onderzoek bij mannen” met IOM’s geoefend. 

Spijsverteringsorganen:

In deze module wordt de student vertrouwd gemaakt met aandoeningen van de verschillende spijsverteringsorganen om te kunnen functioneren als basisarts.
De lessen bestaan uit 4 weken en worden op een geïntegreerde manier aangevuld met de “hands-on” sessies gedoceerd door de groep van de klinische lijn.
 
Volgende topics worden behandeld:
1.       Slokdarm-maag:
·         Histologie/Pathologie Slokdarm-Maag & Dunne Darm
·         Technieken Medische Beeldvorming GI Stelsel
·         Beeldvorming Slokdarm-Maag
·         Heelkunde Slokdarm
·         Slokdarm & Maagtumoren
·         Heelkunde Maag
·         Klinisch-Pathologische Conferentie Slokdarm-Maag 

2.       Darm:
·         Histologie/Pathologie Colon
·         Beeldvorming Darm
·         Therapie Chronische Inflammatoire Darmaandoeningen
·         Heelkunde Chronische Inflammatoire Darmaandoeningen
·         Diverticulitis
·         Dunne en Dikke Darmtumoren
·         Epidemiologie en Preventie Colorectaal Carcinoom
·         Digestieve Bloedingen
·         Heelkunde Darmtumoren
·         Klinisch-Pathologische Conferentie Darm
·         Heelkunde Rectum
·         Stomaproblemen
·         Heelkunde Bekkenbodem 
 
3.       Lever/galblaas:
·         Histologie Lever/Galblaas
·         Pathologie Lever/Galblaas
·         Beeldvorming Galblaas – Galwegen/Pancreas
·         Beeldvorming Lever
·         Tumoren Galblaas en Galwegen
·         Heelkunde Galblaas en Galwegen
·         Klinisch-Pathologische Conferentie Galblaas
·         Hereditaire Leverafwijkingen
·         Immunologische leverafwijkingen
·         Levertumoren
·         Heelkunde Lever
·         Histologie/Pathologie Pancreas
·         Pancreastumoren
·         Heelkunde Pancreas 
 
4.       Klinische lijn: 
·         Semiologie en propedeutica van de spijsverteringsaandoeningen 
·         Patiëntenbesprekingen 
·         Vaardigheden en communicatie 
·         Stage