Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Masterproef - argumenteren, debatteren en verdedigen

Studiegidsnr:2016GENVEV
Vakgebied:Verpleeg- en vroedkunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient 2015GENVEV te volgen of gevolgd te hebben
Contacturen:20
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Tinne Dilles
Bart Van Rompaey
Filip Haegdorens
Kelly Sabbe
Elyne De Baetselier
Laura Mortelmans

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

  • Disseminatie van onderzoeksresultaten
  • Academische argumentatie en debat
  • Opdracht presentatie en verdediging masterproef
  • Academisch presenteren
  • Thema debat +  groepsindeling + voorbereiding door groepen
  • Presentatie over thema door groepen: oefening met peer evaluaties
  • Debat over thema: oefening met peer evaluaties

Samenwerkend leren

In dit opleidingsonderdeel komen volgende aspecten van samenwerkend leren aan bod:

  • Peer-learning: In een studiegroep informatie verzamelen, interpreteren en toepassen
  • Peer-feedback: Uitwisselen van feedback op basis van criteria