Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Toegepaste celbiologie

Studiegidsnr:2017FBDBIC
Vakgebied:Biologie
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Wim Vanden Berghe
Dirk Snyders

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Uitdiepen van recente bevindingen aangaande de moleculaire celbiologie met nadruk op actieve participatie van de student (review en presentatie van primaire literatuur).  Onderwerpen omvatten de structuur van transmembraan proteinen, 'single molecule' biochemie en biofysica, cellulaire organisatie en compartimentalisatie van signaaloverdracht systemen, trafficking en protein sorting, FRET en quantun dot imaging, en andere contemporele topics.  Naast een theoretische inleiding o.m. met recente reviews valt de nadruk op een kritische bespreking en evaluatie van recente papers (Nature, Science, Cell ..).