Taalverwerving

Studiegidsnr:2017FLWTLN
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Steven Gillis
Hanne Kloots
Jolien Faes

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Hoe leren kinderen hun moedertaal? In de cursus worden twee vragen in relatie tot elkaar behandeld: (i)Wat zijn de universele aspecten van de moedertaalverwerving?  En (ii) Hoe verloopt de verwerving van het Nederlands als moedertaal?

De cursus biedt een systematisch chronologisch overzicht van de verwerving van het Nederlands als moedertaal: de grote stappen in de verwerving worden besproken vanaf de prelinguale periode. De verschillende aspecten van de verwerving worden nader belicht: fonologie, morfosyntaxis, semantische verwerving, verwerving van pragmatische vaardigheden. Naast de beschrijving van de verwerving wordt gezocht naar een verklaring van de taalverwerving en dat brengt uiteraard overwegingen i.v.m. de taalspecificiteit en de universaliteit naar voren.

De horizon wordt ook verbreed: naast de eerste taalverwerving wordt ook gekeken naar taalverwerving in speciale populaties (gehoorgestoorden), e.d.