Huisartsgeneeskunde 2 / geriatrie

Studiegidsnr:2017GENGE2
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:0
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Paul Van Royen
Anne-Marie De Cock
Lieve Peremans
Hilde Bastiaens
Samuel Coenen
Kristin Hendrickx
Jo Lebeer
Roy Remmen
Peter Dieleman
Gaetane Stassijns
Katrien Bombeke
Niels Adriaenssens
Marie-Anne van Bogaert
Werner Van Peer

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In de module Huisartsgeneeskunde en geriatrie, binnen de tweede doorgang, leren studenten de noodzakelijke kerncompetenties om als basisarts te werken met chronische zorgpatiënten en – situaties. Bovendien  leren ze een aantal specifieke medische expertise competenties, eigen aan huisartsgeneeskunde en geriatrie, 
Hierbij zal de aandacht uitgaan naar integrale, persoonlijke, doelgerichte zorg in context (gezin en familie) met aandacht voor zorgprocessen intra-, extra- en transmuraal alsook naar de financieel economische implicaties 
 
1. Geriatrie
·         Gerontologie en anti-aging
·         Overzicht van zorgstructuren en voorzieningen (ambulante zorg,  thuiszorg,  acute zorg, institutionele zorg)
·         Assessment (evaluatie) van de geriatrische patiënt in de verschillende domeinen
·          frailty elderly, sarcopenie, vallen, valpreventie
·         psychogeriatrie de 3D’s: dementie-depressie-delirium
·         preventie CVA
·         infecties bij de oudere- vaccinaties
·         multimorbiditeit - polyfarmacie
.         alledaagse problemen in de geriatrie 
 
2. Aanpak van alledaagse aandoeningen en  belangrijke klachten in de huisartspraktijk en bij de chronische/geriatrische patiënt waarbij de rol als medisch expert duidelijk naar voor kan komen- zowel in diagnostiek  als naar opstellen van handelingsplan 

3. Chronische zorg
·          chronisch zorgmodel
·         impact van chronische zorgproblematiek (psychologisch, maatschappelijk, financiëel, technisch, ..)
·         psychosociale dimensie
·         interprofessionele samenwerking (CLEO 6.9)
·         transmurale en interdisciplinaire zorg
  
4. Preventieve aanpak in de eerstelijnszorg
geïntegreerde aanpak van gezondheidspromotie en preventie -  met voorbeelden zoals anticonceptie, zwangerschapsbegeleiding, aanvraag labotesten 

 
5. Psychosociale problematiek: somatische fixatie,  functionele klachten, ouderen(mis)behandeling, slaapstoornis, angststoornissen