Theater en intermedia

Studiegidsnr:2018FLWTHF
Vakgebied:Film en theater
Academiejaar:2017-2018
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Kurt Vanhoutte
Charlotte De Somviele

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

 

Theater en Intermedia maakt de studenten vertrouwd met de intermediale dynamiek van theater sinds de moderniteit door inzicht te verwerven in zowel de interdisciplinaire conditie van het begrip theatraliteit als het gebruik van theatrale noties in de geschiedenis van media. De klemtoon ligt op artistieke praktijken op het kruispunt van theater, film en media voor zover die beantwoorden aan het verlangen voorbij de grenzen van gangbare representaties te denken (van fantasmagorie, panorama en planetaria in de 19de eeuw tot immersief theater, installatiekunst en virtuele omgevingen in de 21ste eeuw).