Literaire uitgeverijen

Studiegidsnr:2018FLWTLN
Vakgebied:Letterkunde
Academiejaar:2017-2018
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Kevin Absillis

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

 

Dit mastervak verkent de geschiedenis van het literaire bedrijf en de uitdagingen waarmee het zich in de 21ste eeuw geconfronteerd ziet.  Het eerste deel van het vak is toegespitst op de klassieke uitgeverij in het literaire veld vroeger en nu. In het tweede deel verschuift de focus naar nieuwe (en) digitale vormen van publiceren, lezen en schrijven (inclusief aandacht voor fenomenen als fan fiction, goodreads, impact social media, book tube, leesfestivals…) Hoorcolleges, oefeningen, opdrachten, discussies en gastcolleges wisselen elkaar af.