Abdomen 2

Studiegidsnr:2018GENGE1
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:11
Studiebelasting:308
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Yves Jacquemyn
Stefan De Wachter
Sven Francque
Guy Hubens
Wiebren Tjalma
Ludo Mahieu
Mireille Van Goethem
Patrick Van Reempts
Peter Van Dam
Bettina Blaumeiser
Alexandra Vermandel
Marc Peeters
Manon Huizing
Gilbert Donders
Gunter De Win
Niels Komen
Kristine Claeys

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *