Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Advanced supply chain management

Studiegidsnr:2018TEWMHI
Vakgebied:Logistiek management
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient een credit behaald te hebben voor het volgende OO:
- 'Supply chain management' OF 'Operations and supply chain management'
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Trijntje Cornelissens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Interactieve cursus waarbij aanwezigheid in de les verwacht wordt. Topics:

  • Bedrijfsstrategie en SC strategie.
  • SC modelering en optimalisatie (met gebruik van Excel en Matlab).
  • Multi Echelon Inventory modellen.
  • Industrial Dynamics en Bull Whip, met Beer game als illustratie.
  • Horizontale collaboratie en winstallocatie.
  • Returnstromen in de SC
  • RFID en Internet of Things
  • Warehouse management
  • Student casus in domein SCM.