Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

ICT in supply chain management

Studiegidsnr:2019TEWMHI
Vakgebied:Informatica
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient een credit behaald te hebben voor het volgende OO:
- 'Supply chain management'
OF
- 'Operations and supply chain management' (of deze in het studieprogramma op te nemen)
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Christof Defryn

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het gebruik van ICT-systemen in supply chain management (SCM) neemt nog steeds hand over hand toe. Nieuwe technologieën worden ingezet ter ondersteuning van de logistieken processen. In deze cursus bestuderen we vanuit een wetenschappelijk standpunt de recentste ontwikkelingen. De volgende topics komen aan bod.

  • Advanced Planning & Scheduling systemen (APS)
  • Warehouse-managementsystemen
  • RFID en Internet of Things in SCM
  • Big data analytics in SCM
  • Blockchain in SCM