Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Onderzoeksproject met stage en kennismakend ondernemerschap

Studiegidsnr:2020FBDBIC
Vakgebied:Biochemie
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:bachelordiploma behaald hebben
Contacturen:360
Studiepunten:12
Studiebelasting:336
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Vincent Timmerman
Albena Jordanova
Eva Geuens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het onderzoeksproject verloopt in een laboratorium verbonden aan de UA, een andere universiteit of wetenschappelijke instelling (ITG, VITO, VIB of vergelijkbare instituten) of bedrijf (Biotech, Chemie, Farmacie of vergelijkbare sectoren) onder de supervisie van een promotor. De studenten zullen gedurende 6 weken aanwezig zijn in de onderzoeksgroep.