MCQ eindexamen

Studiegidsnr:2020GENGE3
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Koenraad Van Hoeck
Steven Haine
Johan Wens
Kathleen De Greef
Johan Bosmans
Guy Hubens
Patrick Cras
An Bervoets
Veronique Verhoeven
Pieter-Jan Guns
Inge Glazemakers
Tine Boiy

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit opleidingsonderdeel wordt de basiswetenschappelijke en klinische kennis van de student getest tijdens een MCQ examen, verworven tijdens de modules, de stages en de updates en 'meet the expert'.