Leren op de werkplek

Studiegidsnr:2020OIWLOW
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:20
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)David Gijbels
Katrien Cuyvers
Sofie Vermeiren

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

 

Het vak start met een introductie in het veld van leren op de werkplek. In een inleidend college wordt aandacht besteed aan de redenen waarom werkplekleren een belangrijk onderwerp is in de huidige organisatie-context.

Vervolgens wordt de recente werkplek-leren literatuur bestudeerd vanuit twee invalshoeken: (1) vanuit het perspectief van het leren van de werknemer, en (2) de voorwaarden waaraan de werkplek dient te voldoen om dit leren te stimuleren. Dit gebeurt in twee werk-sessies waarin studenten verschillende literatuurbronnen integreren en in twee verdiepende colleges.

Het vak wordt afgesloten met twee sessies waarin naar aanleiding van praktijkvoorbeelden een integratieve toepassing gemaakt wordt van de verschillende inzichten in dit vak. Het examen vraagt een gelijkaardige analyse van een praktijkvoorbeeld.