Human Rights Law

Studiegidsnr:2020RECFRV
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Wouter Vandenhole
Frédéric Vanneste

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het opleidingsonderdeel 'Fundamentele rechten en vrijheden' biedt een grondige, voor elke rechtenstudent relevante studie van het recht van de mensenrechten. De nadruk ligt op de Europese bescherming van de mensenrechten, en de doorwerking in de Belgische rechtsorde.

Doorheen de analyse van een selectie van specifieke rechten komen transversale thema's zoals positieve verplichtingen, horizontale werking, botsing van grondrechten, een geïntegreerde benadering, afstand van grondrechten, jurisdictie, appreciatiemarge e.d. aan bod.

Het opleidingsonderdeel bestaat uit twee onderdelen.

In een eerste beweging wordt een basisoverzicht gegeven van:

  1. het begrip mensenrechten - grondslagen - categorieën - transversale thema's
  2. het institutioneel kader: verdragen en toezichtsmechanismen binnen en buiten Europa

In een tweede deel worden een aantal specifieke rechten behandeld.

Doorheen deze twee delen worden enkele thema's uitgediept:

  1. bescherming in België - verhouding tussen rechtsordes
  2. specifieke rechten en rechten van specifieke groepen
  3. thematiseren van transversale thema's 
  4. territorialiteit en rechtsmacht