Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Insolventierecht met inbegrip van zekerheden

Studiegidsnr:2020RECINS
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Melissa Vanmeenen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Insolventie komt van : niet kunnen betalen. Het insolventierecht heeft betrekking op de situatie waarbij de schuldenaar zijn schuldeisers niet kan betalen. Wanneer meerdere schuldeisers hun aanspraken laten gelden op het vermogen van de schuldenaar, is er sprake van samenloop. In geval van samenloop, moeten alle schuldeisers in beginsel gelijk worden behandeld tenzij een schuldeiser beschikt over een zekerheidsrecht. Zekerheden verschaffen de schuldeiser een bijzondere positie, waardoor hij bij voorrang wordt betaald of kan uitwijken naar een derde vermogen. De verschillende insolventieprocedures voorzien in regels om naar gelang de situatie van de schuldenaar (een deel van) het vermogen te vereffenen en te verdelen onder de schuldeisers. Zekerheidsrechten spelen vanzelfsprekend een belangrijke rol bij de afwikkeling van deze insolventieprocedures.

 

De cursus insolventierecht bestaat uit vier delen. Het inleidend deel schetst de basisbegrippen van het insolventierecht: vermogen, samenloop, zekerheidsrechten, insolventieprocedures. In het tweede deel wordt uitgebreid ingegaan op de verschillende zekerheidsrechten: de persoonlijke zekerheden, de zakelijke zekerheden op onroerende goederen, de zakelijke zekerheden op lichamelijk roerende goederen, de zakelijke zekerheden op schuldvorderingen. Vervolgens worden de onderscheiden insolventieprocedures besproken. Het laatste deel is gewijd aan insolventierecht in internationaal perspectief.