Droit comparé

Studiegidsnr:2020RECRRV
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Frans
Examen:1e semester
Lesgever(s)Michael Traest

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

  1. Een eerste deel met betrekking tot de methodologie en doelstellingen van de rechtsvergelijking: wat zijn de functies en doelstellingen ervan, welke soorten van rechtsvergelijking bestaan er, hoe kan ik in het licht van die doelstellingen en soorten het rechtssysteem waarmee ik vergelijk op een adequate manier bestuderen? Dergelijke vragen staan centraal in dit deel van de cursus; het is ook een noodzakelijk onderdeel ervan omdat zinvolle rechtsvergelijking alleen mogelijk is wanneer men zich bewust is van de mogelijkheden en beperkingen terzake.
  2. Een overzicht van een aantal belangrijke rechtstradities: het opzet is hier om door middel van het in kaart brengen van een aantal specifieke kenmerken van een bepaalde rechtstraditie de betreffende traditie te bespreken. Deze bespreking van en kennismaking met enkele vreemde rechtstradities vormt de noodzakelijke voorwaarde om enkele capita selecta verder rechtsvergelijkend uit de diepen.  
  3. Een capita selecta van een beperkt aantal specifieke thema’s.