Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Optimalisatie in de logistiek

Studiegidsnr:2020TEWMHI
Vakgebied:Logistiek management
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Kenneth Sörensen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De planning en organisatie van logistieke processen, hoe divers ook, vraagt vaak om optimalisatie, bv.

een chauffeur die van Antwerpen naar Brussel moet rijden vraagt zich af welke de kortste weg is, gegeven de files op de verschillende mogelijke wegen;

productiebedrijven moeten bepalen in welke volgorde orders geproduceerd moeten worden, zodanig dat het aantal te late orders wordt geminimaliseerd;

transportbedrijven moeten bepalen welke trucks welk pakket zullen afleveren en in welke volgorde, zodanig dat de totale reisafstand van alle trucks samen, wordt geminimaliseerd;

haventerminaloperators moeten bepalen welk schip welk deel van de kaai zal moeten bezetten, zodanig dat de schepen zo weinig mogelijk moeten wachten;

In elk van deze gevallen moet een oplossing gevonden worden die een bepaalde doelfunctie (kost, tijd, …) minimaliseert of maximaliseert, zonder een aantal randvoorwaarden te overtreden. Optimalisatie vraagt de ontwikkeling van (1) een optimalisatiemodel (d.w.z. een formele beschrijving van het optimalisatieprobleem) en (2) een optimalisatiemethode (d.w.z. een manier om te zoeken naar de best mogelijke oplossing). Een groot aantal logistieke optimalisatiemodellen werd ontwikkeld voor het ondersteunen van diverse logistieke toepassingen. Daarnaast werd ook een breed arsenaal aan optimalisatiemethoden ontwikkeld.

De bedoeling van deze cursus is om de studenten inzicht te verstrekken in enerzijds de verschillende bestaande optimalisatiemodellen en ‐methoden, maar ook om hen de kennis aan te rijken om zelf een logistiek optimalisatiemodel en een ‐methode te ontwikkelen en zelfs te implementeren in een geschikt softwarepakket. De (geslaagde) student zal met andere woorden in staat zijn om zelf een logistiek optimalisatieprobleem te herkennen, te modelleren en op te lossen.