Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Masterproef met stage

Studiegidsnr:2021FBDBIC
Vakgebied:Biochemie
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:bachelordiploma behaald hebben
Contacturen:900
Studiepunten:30
Studiebelasting:840
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Eva Geuens
Guy Van Camp

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De student voert onder begeleiding wetenschappelijk onderzoek uit in een wetenschappelijke onderzoeksgroep. De student rapporteert hierover via een geschreven werkstuk en via een mondeling powerpoint presentatie en aansluitende verdediging