Dramaturgie

Studiegidsnr:2021FLWTHF
Vakgebied:Film en theater
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Kristof van Baarle

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus wil inzicht bieden in theorie en praktijk van de dramaturgie.

Dramaturgie is de studie van een tekst (of nog ruimer gesteld: een thema of gegeven) met het oog op een enscenering.

Dramaturgie situeert zich dus steeds tussen theorie en praktijk. Het is een denken over tekst/thema/gegeven en deze reflectie concretiseert zich in een scenische praktijk.

Of ook: het is een denken over de voorstelling met terugkoppeling naar het vertrekpunt.

De cursus wil instrumenten geven van die dramaturgische arbeid. Het wil een introductie bieden tot dat veelzijdige terrein op de naad van tekst en voorstelling.

De keuze van het tekstmateriaal is bepaald door het aanbod van voorstellingen tijdens de duur van de cursus.

Uitgangspunt van de keuze is gerelateerd aan de diversiteit in omgang met dramaturgie en narratief in de podiumkunsten. Hoe worden vandaag verhalen verteld op de scène? Worden verhalen anders verteld op de grote dan op de kleine scène? Is er beïnvloeding vanuit de film? Is dramaturgie voor opera anders dan voor theater?

We kiezen voor een breed palet van producties die elk op verschillende manieren omgaan met tekst en materiaal en onderzoeken op die manier de verschillende werkvormen van dramaturgie in de hedendaagse podiumkunsten.