Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Leiderschap als regie van zorg: toepassing

Studiegidsnr:2021GENVEV
Vakgebied:Verpleeg- en vroedkunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:22
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Erik Franck
Olaf Timmermans
Peter Van Bogaert
Stijn Slootmans
Evi Matthys
Sandrine Meynendonckx

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit opleidingsonderdeel  is gebaseerd op het aanbieden van managementvaardigheden vanuit 8 paradoxale managementrollen gestoeld op het theoretisch model van de concurrerende waarden van Robert Quin et al.  De hoorcolleges worden gedeeltelijk verzorgd door gastdocenten-experten uit verschillende domeinen in de gezondheidszorg. De studenten krijgen de gelegenheid om in discussie te gaan met deze experten op basis van de aangeboden leerstof en oefeningen. Daarnaast krijgt de student de kans om op basis van eigen casuïstiek vaardigheden in de context van interprofessioneel samenwerken met andere zorgverleners te oefenen.