Instructioneel design

Studiegidsnr:2021OIWISD
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2017-2018
Semester:1e semester
Contacturen:15
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Jozef Colpaert
Tine van Daal

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In een eerste deel wordt een overzicht gegeven van Instructioneel Design als discipline en worden de belangrijkste auteurs en strekkingen voorgesteld, vooral in het licht van behavioristische, cognitivistische en constructivistische theorieën over leren en instructie;

 

In een tweede deel wordt een conceptueel en methodologisch referentiekader voor Instructioneel Design voorgesteld, besproken en toegepast op een aantal cases.

 

De resultaten van de opdrachten worden in de les voorgesteld en besproken. In functie van de resterende tijd komen nog een aantal capita selecta aan bod.

 

In het vak wordt gebruik gemaakt van wiki, kenniscorpus, BB en door studenten gekozen tools (zoals Google Docs, Facebook etc).