Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Instructioneel design

Studiegidsnr:2021OIWISD
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:15
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Jozef Colpaert
Tine van Daal
Ruud Lelieur

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit opleidingsonderdeel omvat de volgende componenten wat inhouden betreft:

- overzicht van designmodellen;

- overzicht van leer- en instructiemodellen;

- overzicht van inhoudstypes;

- overzicht van evaluatievormen.

Als omvattend kader wordt Educational Engineering stapsgewijs aangebracht. Elke les wordt een casus besproken en een groepopdracht meegegeven.

Er worden twee trajecten aangeboden: een face-to-face en een remote traject. De groepsopdracht wordt gezamenlijk uitgevoerd door studenten uit beide trajecten: de remote studenten brengen de kenniselementen aan terwijl de face-to-face studenten de beoogde vaardigheden, inzichten en attitudes inbrengen.

De individuele opdracht bestaat in het uitschrijven van een projectaanvraag rond de eigen situatie, waarin zoveel mogelijk van de verworven modellen vervat zitten.