Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Simulatietechnieken

Studiegidsnr:2021TEWMHI
Vakgebied:Onderzoeksmethodologie
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Christof Defryn

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

  • Inleiding tot de simulatie:
  • algemene principes van simulatie
  • inleiding tot een simulatiesoftwarepakket
  • Praktijkproject: de studenten bouwen een simulatiemodel gedurende een project dat verschillende stappen doorloopt, nl.:
  1. de probleemformulering
  2. het bouwen van een simulatiemodel
  3. de verzameling van de nodige gegevens
  4. de implementatie van dit model in een simulatiepakket
  5. verificatie en validatie van het conceptueel model
  6. het opzetten van simulatie‐experimenten en de hiermee verbonden statistische analyse