Speechmaking, Interpreting and Peer Assessment

Studiegidsnr:2022FLWTOL
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2018-2019
Semester:1e semester
Contacturen:8
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Peter Groeninck

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *