Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Speechmaking, Interpreting and Peer Assessment

Studiegidsnr:2022FLWTOL
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:8
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Patricia Linden
Peter Groeninck
Esther De Boe

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De studenten krijgen informatie over hoe ze teksten kunnen bewerken tot speeches die bruikbaar zijn voor consecutief tolken. Er wordt uitleg gegeven over aspecten waarmee rekening moet worden gehouden bij het schrijven van speeches en er worden richtlijnen gegeven voor het redigeren van bestaande teksten, waarmee de studenten vervolgens zelf aan de slag gaan. Daarnaast leren de studenten hoe ze feedback op een tolkprestatie op een gestructureerde wijze kunnen vormgeven en  overbrengen. Ook leren ze op welke wijze ze door middel van zelfstudie hun tolkvaardigheden kunnen verbeteren.