Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Portfolio met inbegrip van autopsies en masterproef

Studiegidsnr:2022GENGE3
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:1
Studiepunten:9
Studiebelasting:252
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Nele Michels
Benedicte De Winter
Katrien Bombeke
Werner Jacobs
Bernard Paelinck
Yves Jacquemyn
Patrick R M Lauwers
Julien Lambert
Patrick Cras
Marc Ramael
Koenraad Van Hoeck
An Bervoets
Steven Haine
Louis Ferrant
Jo Lebeer
Roy Remmen
Guido Van Hal
Kathleen De Greef
Jeroen Hendriks
Dirk Van West
Olivier Vanderveken
Ilse De Volder
Carina Koppen
Manuel Morrens
Filip Van Den Eede
Vincent Segers
Annelies Janssens
Koenraad Monsieurs
Heiko De Schepper
Katelijne Baetens
Stijn Verhulst
Anton Steinhauser
Kristin Van den Bogerd
Niels Adriaenssens
Liesbeth Verpooten
Karin Heyde
Winny Ang
Kris Goethals
Ann Van Gastel
Tim Van Den Wyngaert
Hans Eelen
Frank Vandeputte
Angelica Meers
Martin Lammens
Daniel Abramowicz
Tine Boiy
Amélie Dendooven
Ellen Faes
Antonius Mulder
Melissa Brans
Sabine Lemoyne
An Stevens
Jeroen Anthierens
Barbara Gilis
Eveline Somers
Anneclaire Vroegop
Tatiana Burmensky
Evelien Herrebosch
Annick Massart
Sophie Van Steenbergen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Voor zeer gedetailleerde informatie: zie Blackboard.

Er zijn verschillende verplichte portfolio-elementen. Kort samengevat gaat het om 3 patiëntencasus, 2 stafpresentaties, 2 zelfreflecties, 1 procedure verslag, enkele werkplek evaluaties die leiden tot een synthese of een POP (Persoonlijk Ontwikkelings Plan), 1 financieel bilan, 1 opdracht m.b.t. autopsie, 1 opdracht vrij in te vullen en tenslotte een profileringsruimte. In totaal dient iedere student dus 12 portfolio elementen te voorzien, naast een profileringruimte.De portfolio van het stagejaar bevat ook de prioriteitenlijsten van ziektebeelden en vaardigheden (top 10) en een lijst van mogelijke klachten die verder kunnen uitgewerkt worden in de opdrachten. 

Over de hele stageperiode krijgt de student opdrachten die tijdens de brugweek wordt toegelicht.  De opdrachten kunnen onderverdeeld worden in een aantal categoriën :
1. rapporteren van een casus vanuit een klacht van een patiënt
2. het voorstellen van een casus, een ziektebeeld of een wetenschappelijk artikel op een stafvoorstelling
3. het maken van zelfreflectieopdrachten en het doorlopen van de verschillende fasen in een zelfreflectie 
4. rapporteren over een procedure (vb bevallingsverslag, radiologische procedure, anesthesieverslag,...)
De portfolio dient eveneens het verslag te bevatten van een autopsie gevolgd in het UZA en besproken met het team van prof Lammens volgens de hierbij voorgestelde richtlijnen en procedure (zie Blackboard)
De verschillende rollen van de CanMeds kunnen in de verschillende opdrachten aan bod komen en dat dient de student ook aan te tonen (competentiematrix).

De evaluatie van de verschillende opdrachten gebeurt door 2 verschillende observatoren volgens gezamelijke evaluatiecriteria: één observator bekijkt de portfolio als geheel en bekijkt elke opdracht vanuit het standpunt basisarts.  De tweede observator is vakspecifiek en bekijkt één type opdracht voor alle studenten per vakgebied.  De evaluatie gebeurt op een score van 0-8 (cfr Dundee criteria).
Wanneer de scores van beide observatoren meer dan 2 punten van elkaar verschillen, worden de verschillen besproken en wordt een consensus punt gezocht.

 

Deze informatie is vatbaar voor veranderingen gedurende het academiejaar en dient bijgevolg niet gekwalificeerd te worden als een resultaatsverbintenis maar wel als een inspanningsverbintenis.