Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Modeling en structuurbepaling van biomoleculen

Studiegidsnr:2023FBDBIC
Vakgebied:Chemie
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Sabine Van Doorslaer
Marc D'Olieslaeger
Hans De Winter

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het deel proteïnekristallografie heeft tot doel de student inzicht te geven in de vrij abstracte methode van X-stralendiffractie voor het bepalen van de structuur van biologische macromoleculen. Er wordt een inleiding gegeven over de basiselementen van kristalsymmetrie en diffractie, die vervolgens worden gebruikt om de theorie achter de proteïnekristallografie op semi-kwantitatieve manier te beschrijven. De problemen die optreden bij het toepassen van de methode en de beperkingen ervan worden besproken. Tot slot wordt ook de structuurbepaling van DNA m.b.v. X-stralendiffractie behandeld.
Het deel magnetische resonantie heeft tot doel de student vertrouwd te maken met de basisconcepten van NMR met een duidelijke nadruk op de toepassingen in de karakterisatie van biomoleculen (welke informatie kan bekomen worden?, hoe verhoudt NMR zich tov andere analysetechnieken?, welke NMR techniek kiezen? waarom hoogveld NMR? ). Er worden een aantal oefeningen in de les gemaakt op het analyseren van simpele spectra. Er zal aan de hand van toepassingen ook kort ingegaan worden op een zustertechniek (elektronen paramagnetische resonantie) die vaak gebruikt wordt in de analyse van metaaleiwitten zoals heemeiwitten.
Tenslotte zal aan de hand van hoorcolleges een inzicht gegeven worden in een aantal aspecten van chemoinformatica, moleculaire dynamica, docking en modeling. Deze methoden vormen essentiele instrumenten in zowel de magnetische resonantie als de X-stralendiffractie.