Lexicale semantiek

Studiegidsnr:2023FLWTAA
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Walter De Mulder

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus zal uitgaan van een algemene presentatie van de lexicale semantiek, met een klemtoon op recente cognitieve benaderingen, waarbij aandacht zal worden besteed aan de vraag hoe we ons precies de betekenis van woorden (en andere lexicale eenheden) moeten voorstellen om de grote contextgevoeligheid van interpretatie te verklaren (dus het feit dat woorden in bijna elke context (min of meer) van interpretatie veranderen).

In het tweede gedeelte zal het dan gaan over polysemie en de interpretatie van metaforisch en metonymisch taalgebruik, maar ook over het grote belang van woorden en hun betekenis in een bredere sociale context, waarbij onder andere de rol van woordbetekenis in framing in de politiek (en, indien mogelijk, fake news-boodschappen) aan bod zal komen.