Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Beheer en ontsluiting

Studiegidsnr:2023FOWERF
Vakgebied:Architectuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:22
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Gerrit Verhoeven
- NNB

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In deze cursus nemen we de problematiek van Beheer & Ontsluiting onder de loep door in te zoomen op de vaak gespannen verhouding tussen erfgoed en toerisme. Toerisme vormt vaak een dankbare reddingsboei voor het behoud en beheer van erfgoedsites omdat massa’s bezoekers flink wat geld in het laatje brengen. Maar er is ook een keerzijde aan dat succes. Massatoerisme bedreigt soms het voortbestaan en de authenticiteit van erfgoed. Bovendien laten vraag en aanbod zich niet altijd even makkelijk op elkaar afstemmen. Tenslotte loert altijd het gevaar van disinheritance – of het (on)bewust vergeten van de minder fraaie aspecten van het verleden om de hoek. In deze cursus ontwikkelen studenten dan ook een meer kritische blik op de relatie tussen toerisme en erfgoed.