Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Klinische lijn 5

Studiegidsnr:2023GENGE2
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:17
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Benedicte De Winter
Nele Michels
Katrien Bombeke
Sonja Spee
Kathleen De Greef
Annelies J R Janssens
Olivier Vanderveken
Lieve Baeyens
Katelijne Baetens
Kristin Van den Bogerd
Liesbeth Verpooten
Karin Heyde
Winny Ang
Hans Eelen
Frank Vandeputte
Pieter Mertens
Angelica Meers
Tine Boiy
Edel Maex
An Stevens
Eveline Somers
Anneclaire Vroegop
Evelien Herrebosch
Sophie Van Steenbergen
Pieter Provinciael
Barbara Breebaart

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De communicatievaardigheden beogen de synthese te brengen van de hele communicatielijn van de vorige jaren.  De student maakt zijn eigen leeragenda en werkt hieraan in kleine groepen in gesprekken met simulatiepatiënten met video-feedback onder andere tijdens de consult voeren lessen waar communicatie en medisch-technische vaardigheden geïntegreerd aan bod komen.  De student leert gesprekken voeren met ouderen evenals gesprekken toegespitst op communicatie rond het levenseinde.
 
De inhoud van de medisch-technische vaardigheden omvat het herhalen en inoefenen van een volledig consult (intake-anamnese en klinisch onderzoek) als verderzetting van de sessies consult voeren van master 1. 
Elke student krijgt opnieuw 1 sessie consultvoeren aangeboden: in deze sessie zullen ze elk een consult met een simulatiepatiënt uitvoeren. 2 collega studenten en 1 docent zijn aanwezig om het consult te volgen en feedback te geven. Nadien wordt gewisseld zodat elke student ook 2 consulten van collega studenten kan volgen.

We zullen naast de klassieke vaardighedenlessen de communicatie en medisch-technische vaardigheden integreren in de lessen consultvoeren. Omwille van de Corona-pandemie tijdens het academiejaar 19-20 worden deze lessen in een ander concept aangeboden waarbij zoveel mogelijk leerkansen worden aangeboden. Studenten krijgen 3 sessies consultvoeren in vaste groepen. In een eerste sessie voeren de studenten elk zelf consult met een simulatiepatiënt, dit consult wordt opgenomen op video. Iedere student volgt ook 2 consulten van collega studenten en geeft hierover feedback. In de tweede sessie is een docent aanwezig bij  het consultvoeren. Op voorhand maakt iedere student een eigen KKB op basis van het videomateriaal. De student voert opnieuw een consult met een simulatiepatiënt en volgt 2 consulten van collega studenten. Dit wordt herhaald in een derde sessie, met telkens wisselende casussen. In deze lessen nemen de studenten een grote verantwoordelijkheid op voor elkaar, de simulatiepatiënt en hun eigen leerproces. Dat vraagt voorbereiding, inzet,  stiptheid, reflectie en integratie van de vaardigheden aangeleerd in de Klinische lijn van de voorbije jaren.gen gedurende het academiejaar en dient bijgevolg niet gekwalificeerd te worden als een resultaatsverbintenis maar wel als een inspanningsverbintenis.