Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Voorraadbeheer

Studiegidsnr:2023TEWMHI
Vakgebied:Managementwetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Johan Springael

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Na een inleidende sessie omvat dit opleidingsonderdeel twee hoofddelen. Het eerste deel behandelt enkele belangrijke modellen i.v.m. voorraadcontrole. Vertrekkende vanuit de hypotheses wordt afhankelijk van de situatie een model opgesteld, dat nadien gebruikt wordt om de meest geschikte (optimale) voorraadstrategie te bepalen. Deze strategie wordt dan besproken en teruggekoppeld naar de bedrijfsrealiteit. Deze modellen gaan er echter in grote mate van uit dat de externe invloeden vrij beperkt zijn.

In het tweede deel wordt er gekeken naar de dynamica van de realiteit. Meer bepaald wordt de evolutie van de vraag naar een product over de tijd heen geanalyseerd. Aspecten zoals de aanwezigheid van een trend of seizoenschommelingen worden behandeld. Verschillende forecasting technieken worden toegepast in dit kader (exponential smoothing, Holt‐Winters, ...).

In een derde deel wordt er gekeken naar de rol van voorraden in supply chains en worden een aantal modellen hieromtrent belicht.