Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Nederlandse taalbeheersing: Schrijven en spreken in een veranderende maatschappij

Studiegidsnr:2024FLWTLN
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Remco Sleiderink
Reinhild Vandekerckhove
Sarah Bernolet

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

“Nederlandse taalbeheersing: schrijven en spreken in een veranderende maatschappij” bestaat enerzijds uit een korte module ‘schrijfonderwijs’. De centrale vraag is hier: Wat voor soort interventies helpen om leerlingen betere teksten te laten schrijven? We bespreken recent onderzoek naar schrijfprocessen en naar het gebruik van (digitale) bronnen tijdens het schrijven en gaan zelf aan de slag met toetsregistratiesoftware die gebruikt wordt om die schrijfprocessen te bestuderen. Daarnaast is er een langere module rond taalvariatie binnen het Nederlandse taalgebied, bij moedertaalsprekers en sprekers die het Nederlands als tweede taal leren. Centraal staat de vraag hoe het onderwijs omgaat met het beschikbare spectrum aan variëteiten van het Nederlands. We focussen op de positie van het Nederlands in de klas (als instructie- en interactietaal) en maken vervolgens de vertaalslag naar de literatuur en het literatuuronderwijs. Verschillende opinies en attitudes worden met elkaar geconfronteerd, om te eindigen met een groot slotdebat waarbij externen worden betrokken. Een van de inspiratiebronnen is de bundel De manke usurpator over het verkavelingsvlaams.