Tolkwerkvelden

Studiegidsnr:2024FLWTOL
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2018-2019
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Peter Groeninck
Nelly Grebeneva
Anne-Marie de Leur

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Werkveld sociaal tolken: De studenten worden vertrouwd gemaakt met de specifieke  aspecten van het werk van de tolk in de sociale sector.
Aspecten die aan bod komen zijn:
a. de tolk in het triadegesprek;
b. gedragscode (beroepsethiek) en stressmanagement;
c. interculturele communicatie en sociaal tolken;
d. kennismaking met de Vlaamse sociaal tolkendiensten en de belangrijkste werkvelden;

Bedrijfsgebonden werkveld: vennootschapsvormen, vakbonden, ondernemingsraden, EOR’s, balans lezen