Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Tolkwerkvelden

Studiegidsnr:2024FLWTOL
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Peter Groeninck
Nelly Grebeneva

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Werkveld sociaal tolken:

De studenten worden vertrouwd gemaakt met de specifieke  aspecten van het werk van de tolk in de sociale sector. Aspecten die aan bod komen zijn oa:
a. de tolk in het triadegesprek;
b. gedragscode (beroepsethiek) en stressmanagement;
c. interculturele communicatie en sociaal tolken;
d. kennismaking met de Vlaamse sociaal tolkendiensten en de belangrijkste werkvelden;. ..

Indhoudelijke klemtonen:

- de module bereidt de student voor op de certificeringsproef voor sociaal tolken. Daarom stemt de inhoudelijke invulling gedeeltelijk overeen met die van de opleiding Sociaal Tolken bij het AGII.

- een sociaal tolk werkt altijd van taal A naar taal B en omgekeerd. Iedere student krijgt voldoende kansen om zijn/haar vaardigheden te oefenen tijdens gesimuleerde situaties.

- er wordt tijdens de lessen heel wat terminologie in het Nederlands aangebracht en het is van groot belang dat de student zelf terminologielijsten in zijn/haar werktalen maakt.

-  er worden verscheidene gastsprekers uitgenodigd, dat zijn vertegenwoordigers van het werkveld, specialisten en ervaren sociaal tolken. Sommige van hen zullen deelnemen aan de rollenspelen. Daarnaast staan nog aantal excursies op het programma, STVD (Stedelijke tolk- en vertalers dienst) in Antwerpen, Vlaamse tolkentlefoon te Brussel, bezoek aan het opvangcentrum van het Rode Kruis op Linkeroever...

Dit academie jaar (2020-2021) zijn de excursies onder voorbehoud.

 

Bedrijfsgebonden werkveld: vennootschapsvormen, vakbonden, ondernemingsraden, EOR’s, balans lezen