Bedrijfsstage

Studiegidsnr:2024FOWPOW
Vakgebied:Productontwikkeling
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:382
Studiepunten:15
Studiebelasting:420
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Frank Goethijn

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De stage duurt 10 volle weken van eind maart tot eind mei.
De stage kan plaats vinden in ondernemingen of onderzoeksinstellingen:
• Ontwerpbureaus en ondernemingen waar productontwikkeling en innovatie tot de standaardactiviteiten behoort
• Onderzoeksgroepen die vanuit basisonderzoek tot productinnovatie komen (kenniscentra in technologische of wetenschappelijke sectoren, onderzoeksgroepen in universitaire ziekenhuizen en andere onderzoekscentra)
• Steeds op voorwaarde dat de stagiair begeleid wordt door minstens één senior productontwikkelaar of een gelijkwaardig functie

De inhoud van de stage valt bij voorkeur samen met één van onderstaande specialisaties:
• Strategisch design
Strategisch design focust op de vroege fasen van innovatieprojecten. Het gaat over het kunnen definiëren van toekomstige producten, diensten en innovatieprogramma’s binnen de strategische context van bedrijven of organisaties. Binnen strategisch design is er ruimte voor het faciliteren van innovatieworkshops, het begeleiden van innovatietrajecten, het genereren van ideeën en het opstellen van productdefinities. Strategisch design kan uitlopen tot product- of dienst concepten.

• Ontwerpen voor interacties
Hier ligt de focus op de interacties tussen gebruiker en product of dienst. Het gaat om het kunnen ontwikkelen van de geschikte producten en interacties vanuit een visie over en begrip van de gebruiker, zijn behoeften en zijn context. Binnen ontwerpen voor interacties is er o.a. ruimte voor taakgerichte en contextgerichte analyse, ontwikkeling, vormgeving en verificatie. Dit is zowel van toepassing op fysieke als scherm-interacties.

• Technologie-gedreven ontwerpen
Binnen deze specialisatie ligt de focus op de integratie van werkingsprincipes en technologieën binnen het ontwikkelingstraject van producten. De principiële manier waarop een toekomstig product kan werken en de manier waarop de haalbaarheid daarvan kan aangetoond worden, komen aan bod. Technologie-gedreven ontwerpen is vooral van toepassing op producten met een hogere techniciteit of meer complexe werkingsprincipes.