Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Research seminar: Political, Ethical and Social Aspects of the Performing Arts

Studiegidsnr:2024UGETHF
Vakgebied:Film en theater
Locatie:Niet aan UA, wel aan UGENT
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:50
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Engels
Examen:2e semester
Lesgever(s)- NNB

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *