Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Actuele vraagstukken van het cultuurmanagement

Studiegidsnr:2025FLWTHF
Vakgebied:Cultuur
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Pascal Gielen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het vak Actuele Vraagstukken van het Cultuurmanagment reflecteert via een interactief onderzoeksseminarie kritisch over het functioneren van kunst en cultuurbeleid in de samenleving. Dit academiejaar staan radicaal democratische principes bij politieke besluitvorming centraal. In de ochtend worden hoorcolleges gegeven waarbij klassieke en alternatieve besluitvormingsmodellen voor cultuur worden toegelicht. In de namiddag werken de studenten aan een opdracht die ze vrijdagmiddag van dezelfde week zullen 'presenteren'. De opdracht bestaat uit het zelf opzetten van een parlementair debat (met een commissie cultuur, politieke fracties,...) en de parlemantaire stemming van een cultuurdecreet en de organanisatie van een symposium op 7 mei.

Ter voorbereiding van deze seminarieweek nemen de studenten ook deel aan het congres Radical Imagination van 5 tot 7 november in deSingel (https://integratedconf.org). De deelname is gratis, maar inschrijving verplicht. Inschrijven kan via volgende link: https://docs.google.com/forms/d/1txZClpFekCYGQK7Xgr2xiAOqCara3JsUs4HqjrtJgfM/viewform?ts=5d9210e7&edit_requested=true